Печат

 

 

Ключовите компетентности, често срещани и със съкращението "КК", са един от видовете курсове, по които всеки един от нас може да се запише да учи по Програма "Ваучери за заети лица", срещу минимално заплащане на стойността на ваучера от Ваша страна. Както вече може би сте разбрали - всеки един от нас може да получи 2 Ваучера за обучение по избрани от него КК, или професионално обучение.

 

Ключовите Компетентности биват два вида:

1. Общуване на чужди езици - КК2 (обучението е с продължителност 300 уч.часа); Към тази точка се включват обученията по общуване на чужди езици - английски, немски и др.
2. Дигитална компетентост - КК4 (обучението е с продължителност 45 уч.часа). Към тази точка се включват по-съкратените компютърни курсове;


!!!Ние Ви предлагаме обучение и по двете.

Курсовете по Ключова компетенция 4 - "Компютърна грамотност" - са с продължителност 45 уч.часа.
В курса се изучават 2 модула от офис пакета на Майкрософт - MsWord 2010, и MsExcel 2010. Тъй като тези 2 версии на офис програмите са значително по-различни от по-старите версии от 2003г. на Майкрософт - смятаме, че това обучение ще е действително полезно както за начинаещите, така и за по-напредналите от Вас в областта на компютърната грамотност.

 

Мога ли да се запиша за присъствено обучение ако нямам Ваучер?

Разбира се, че можете да се запишете. Тогава обаче ще трябва да заплатите цялата стойност на курса, а не само 15%, както е в случая с получаването на ваучер за обучение по програма "Ваучери за заети лица".

 

Какъв документ ще получа след края на моето обучение?

След успешното приключване на Вашето обучение, ще получите сертификат за владеене на компютърна грамотност. За нас като доставчик на обучение, след провеждането на курса, остава чувството на удовлетвореност от добре свършената работа. Признание за нас и професионализма ни ще бъде ако отново ни изберете, за да проведем обучението Ви по професионална квалификация, ако сте одобрени за такова.

 

Как да се запиша?

Ако сте подали своето заявление в бюрото по труда и сте получили одобрение за обучение с ваучер по ключови компетентности, или желаете да се включите в курса като заплатите изцяло неговата стойност - свържете се с нас по един от следните начини:
Телефон: 02/ 437 38 85, 0897 948 215,

Посещения: 1295