Печат
Политика на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД за защита на личните данни  

 

Последна актуализация: 23.05.2018 г.

 

Уважаеми клиенти и читатели,

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни, ние, от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събираме единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пазим отговорно и законосъобразно. 
Тази политика е приложима за информация, която събираме чрез нашите сайтове или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез физически и електронни формуляри и форми за попълване и събиране на общодостъпна информация.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД
 2. ЕИК:123 73 72 67
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ж.к. "Изток" 23, вх. Г, ет. 5
 4. Данни за кореспонденция: гр. Казанлък 6100, ул. "Шипченска епопея" 31, офис 22
 5. E-mail: 
 6. Телефон.: 02/437 38 85Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
1. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти и услуги, а именно – провеждане на курсове и обучения  - професионални, чуждоезикови и други, електронен достъп до учебно съдържание,  информация, абонамент за електронен бюлетин и др., на следните основания:


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
2. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЦПО към "Матев-строй" ЕООД? 
3. А. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

Г. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни 
4. А. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, ЦПО към "Матев-строй" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД или друго. 
В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

Предаване на вашите лични данни за обработване 
5. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
6. А. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
В. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати. Вижте по-долу условията, при които ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да изтрие и заличи вашите лични данни, или част от тях.

Право на достъп 
7. А. Вие имате право да изискате и получите от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 
Б. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Г. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЦПО към "Матев-строй" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 
8. В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до ЦПО към "Матев-строй" ЕООД да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
9. А. Вие имате правото да поискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЦПО към "Матев-строй" ЕООД има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

В. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 
Г. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 
10. Вие имате право да изискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост 
11. А. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД.
Б. Вие можете да поискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на 
жалба 
12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
13. А. Ако ЦПО към "Матев-строй" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Лица, на които се предоставят личните ви данни 
14. За извършване на доставка на закупен продукт или за обслужване на клиенти или завършване на продажба или информиране на потенциални клиенти, или провеждане на обучение и издаване на документ за това, ЦПО към "Матев-строй" ЕООД предава необходимата информация към съответния куриер или търговски представител, който обработва Вашите данни като обработващ лични данни.
15. Когато това се изисква по закон или по силата на сключено споразумение по оперативна програма, ние ще разкрием лични ви данни на правоприлагащите органи.
16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби 
17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки

„Бисквитките“ и други проследяващи технологии са необходими за коректната работа на сайтовете на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД. Посещавайки сайтовете ни, вие се съгласявате с тяхното използване.

Какво са „Бисквитки“?

„Бисквитките“ представляват малко количество данни, които даден интернет сайт изпраща на вашия компютър или мобилно устройство.

Има разлика между „сесийните“ и постоянните „Бисквитки“. „Сесийните“ съществуват само докато затворите своя браузър. Постоянните „Бисквитки“ имат по-дълга активност и не биват автоматично изтрити след като затворите браузъра си.

Как се използват „Бисквитките“?

„Бисквитките“ се използват за различни цели. Те ви позволяват да бъдете разпознати като един и същ потребител на всички страници на интернет сайта, на различни интернет сайтове или когато използвате приложение.

Нашият интернет сайт и приложения използват „Бисквитки“ за различни цели:

Технически „Бисквитки“: ние се опитваме да предоставим на посетителите си модерен, лесен за използване интернет сайт и приложения, които автоматично се адаптират към техните нужди и желания. За да постигнем това, ние използваме технически „Бисквитки“, за да ви покажем нашите електронни системи и интернет сайтове, за да се уверим, че те работят правилно, за да ви впишем и за да управляваме вашите Заявки. Тези технически „Бисквитки“ са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашите електронни системи и интернет сайтове.

Функционални „Бисквитки“: ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашите електронни системи и интернет сайтове и приложения ефикасно и ефективно. Например, тези „Бисквитки“ запомнят езика, вашите търсения на наши продукти и услуги, които вече сте разгледали. Ние също така използваме „Бисквитки“, за да запомним информацията за вашата регистрация, за да не се налага да попълвате своята информация всеки път, когато посещавате сайта. Тези функционални „Бисквитки“ не са строго задължителни за функционирането на нашите електронни системи и интернет сайтове, но те добавят функционалност и удобство при работата ви с ЦПО към "Матев-строй" ЕООД.

Аналитични „Бисквитки“: ние използваме тези „Бисквитки“, за да получим информация за това как нашите посетители използват сайт на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД. Това означава, че можем да открием какво работи добре и какво може да бъде подобрено на нашите интернет сайтове и приложения, да разберем ефективността на рекламите и комуникацията и за да се уверим, че продължаваме да бъдем интересни и актуални. Събраните данни могат да включват кои уеб страниците сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в ЦПО към "Матев-строй" ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура, е приоритет за нас като компания. За това постоянно следим новите технологии и прилагаме тези които са подходящи за нашата хардуерна инфраструктира.
В момента използваме следните технологии:
- криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугите - криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугитe.

 
Посещения: 3760