Обучения за педагогическите специалисти, по наредба 12/01,09,2016 г.ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ  онлайн обучение за учителите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ    допълнителна информация за нашата дейност - лицензи, сертификати, успехиЗА НАС      kontakti s nasКОНТАКТИ

 

Лицензирани сме към МОНУважаеми колеги - учители и педагози,

на тази учебна платформа ще намерите достъп до неприсъствената част на Вашите обучения.   

 • Влезте със своите потребителско име и парола. Ако не сте ги получили, или имате проблем с входа, моля свържете се с нас.
 • Когато сте вътре в курса, разгледайте приложените учебни материали. Ако имате публикувани тест, анкетна карта, задание, вики или задание за работа в група, по-конкретни указания към всяка от активностите ще намерите в самия курс.

Обученията се провеждат съгласно изискванията на МОН, и Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 15 от 22.07.2019 г., (която отменя Наредба 12  от 2016г.)за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

тел. 0897 948 215, 02/437 38 85,e-mail address

  Налични курсове

  Здравейте, колеги,

  за да влезете в курса използвайте потребителското име и парола, които сме Ви изпратили на електронната поща. УСПЕХ!

  Курсът завършва с придобиване на 3 квалификационни кредита.

  С поздрав,

  Екипът на Матев-строй ЕООД

  Уважаеми колеги,

  можете да влезете в курса като кликнете на заглавието му. Въведете за потребителско име своя и-мейл. И за парола въведете каквато сме изпратили на имейла ви.

  С поздрав,

  Екипът на Матев-строй ЕООД

  Нашият страхотен курс за Орф


  Здравейте, 

  кликнете върху заглавието на курса.

  Въведете данните за достъп, за да го посетите! 

  Успех!

  Обучението приключва с издаване на луксозен сертификат с 1 квалификационен кредит. Материалите в курса са интересни, и подходящи за всеки съвременен учител. Успех!

  Обучението приключва с издаване на луксозен сертификат с 1 квалификационен кредит. Материалите в курса са интересни, и подходящи за всеки съвременен учител. Успех!


  Здравейте, и добре дошли в курса! 

  Кликнете върху оранжевото заглавие, за да влезете. 

  Ако имате въпроси сме на разположение. 

  Обучението завършва с придобиване на 1 квалификационен кредит.

  Уважаеми колеги, кликнете на зглавието и влезте с потребителското име и парола, които сте получили от нас. Успех!

  Здравейте, моля кликнете върху заглавието вляво и въведете своите потребителско име и парола. Успех!

  Здравейте, моля кликнете върху заглавието вляво и въведете своите потребителско име и парола. Успех!

  Здравейте, кликнете върху заглавието и въведете потребителското си име и парола. 

  Успех!

  Уважаеми колеги, за да влезете в курса, моля използвайте своето потребителско име и парола. Вътре ще намерите видео ръководства, материали за четене и форум за взаимопомощ. Курсът е с 3 квалификационни кредита. Добре дошли!

  В това специализирано обучение педагогическите специалисти ще научат конкретни и практически ориентирани стъпки, които могат да предприемат, за да: - планират публичните дейности на своята образователна институция. - представяне през обществеността - подобряване на имиджа на образователната институция в обществото - иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици - етапите за разработване на информационни и PR материали. - социалните мрежи. За да влезете в онлайн частта на курса, моля кликнете на заглавието и въведете своите потребителско име и парола!

  2 кредита курс: Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и ученицитеУважаеми колеги, кликнете на зглавието и влезте с потребителското име и парола, които сте получили от нас. Успех!

  СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ - 2 КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТАОбучението приключва с издаване на луксозен сертификат с 2 квалификационни кредита. За да влезете в неприсъствената част, моля: Кликнете за заглавието, и въведете в полетата своите потребителско име и парола. Материалите в курса са интересни, и подходящи за всеки съвременен учител. Успех!

  Здравейте, кликнете върху заглавието на курса, за да се включите. Вътре ще намерите интересни материали, практически ориентирани съвети и предложения. Успех!

  Уважаеми колеги, кликнете на зглавието и влезте с потребителското име и парола, които сте получили от нас. Успех!

  Здравейте, и добре дошли в курса!

  Молим Ви в рамките на посочения срок да се запознаете с всички ресурси, които виждате тук.

  Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД се радваме да получим от Вас обратна връзка - предложения, коментари, идеи и отзиви!

  02/437 38 85, 0897 948 215, akursove123@abv.bg   

  1 квалификационен кредит

  Моля влезте в курса, като кликнете върху оранжевото заглавие! Успех!

  КУРСЪТ Е С 2 КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТА

  Моля кликнете върху заглавието на курса, за да се включите със своето потребителско име и парола. Успех!

  Обучението е за 2 квалификационни кредита.

  В този курс ще се запознаете с актуална информация за преподаването на дисциплината. Ще видите актуални проекти, свързани с темата. Ще почерпите идеи от колеги, и ще обмените опит!

  3 квалификационни кредита

  Целта на предложената програма е да запознае участниците с най-новите методи за работа в училищна среда, насърчаваща индивидуалното развитие на учениците и по-специално творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност. Освен богат набор от информация за развитието на тази сфера, обучението предлага и подробно разглеждане на конкретни методи и инструменти с вече доказани добри резултати в практиката.

  3 квалификационни кредита

  Презентационните умения и ефективната комуникация на учителите са необходими за подобряване на образователния процес с разнообразни методи на преподаване и активно включване на учениците и техните родители в процеса на обучение и учене. В предлаганата програма се разглеждат добри практики и идеи за привличане на родителите към образователния процес, и повишаване на тяхната заинтересованост.

  Ще разговаряме за конкретни стъпки, които могат да се предприемат веднага, за да се привлекат родителите към училищния живот. Ще научим как да подготвим класната стая преди родителската среща, за да предразположим родителите да бъдат по-активни и дейни доброволци и партньори.

  3 квалификационни кредита

  Един от начините за създаване на по-позитивна училищна и учебна среда е да намерим вариант да редуцираме негативните конфликти в училище, и произтичащата от тях агресия. В процеса на комуникация между учители - родители - деца и ученици конфликтните ситуации най-често са свързани с учебната дейност, с поведението, с отношения, в които са въвлечени и засегнати интересите на всяка от страните. Ще разгледаме причината за възникването на негативните конфликти, и как можем да предотвратим тяхното разрастване до агресивни прояви. в обучението се дискутират видовете конфликти, стратегиите, методите, техниките и тактиките за разпознаването и преодоляването им. Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности практически да приложат техниките за решаване на конфликтни ситуации, и справяне с агресията в учебното заведение.

  Здравейте, кликнете върху заглавието на курса, за да се включите!

  Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи

  Моля кликнете върху заглавието, за да влезете в курса. УСПЕХ!

  Обучение за мултикултурна среда

  В съвременното общество мултикултурната класна стая вече може да се види във всяко училище. Затова е важно да се увеличи ефективността при обучение в мултикултурна среда. Много е важно да се наблегне на взаимопомощта между учениците: напредналите да "издърпват" изоставащите. Тук идва ролята на учителя в мултикултурната класна стая. От изключително значение е, учителя да предаде на учениците си толерантност, познание за различните етноси и култури, да "приглажда" различията. 

  Обучението е одобрено със Заповед на МОН, и отговаря на изискванията за присъждане на педагогически кредит!

  Обучение на тема: Иновативни практики в образованиетоВсички напоследък говорят за "Иновации в образованието". Знаете ли какво всъщност представляват иновациите в сферата на образованието? Откъде ще дойдат те? Какви препятствия ще срещнат, преди да се внедрят в образователната ни система? 
  Ако можем да предложим на Вашето внимание едно определение за термина "Иновация": Това е идея, която е проработила успешно, и е повлияла върху работата и живота на доста хора.
  В курса ще се опрем на това определение, за да разгледаме с Вас иновации, които могат да свършат работа в образователния процес и такива, които не вършат работа, а ни губят времето (да, има и такива!).

  Вижте допълнително инфо: Обучение на тема Иновативни практики в образованието, с присъждане на 1 педагогически кредит

  обучение за учители на тема: дисциплина чрез сътрудничество, квалификационен кредит: 1 брой

  Методът дисциплина чрез сътрудничество показва на учителите как да работят ръка за ръка с учениците, с колегите си и с родителите. Чрез "сътрудничеството" като път към дисциплината, могат да се постигнат две неща: първо, класната стая става приятно място, където се преподава и учи; и второ, - учениците повишават самооценката си, което е важна предпоставка както за добро поведение, така и за академични постижения.

  По време на обучението ще коментираме добри практики, които използвате в хода на своята работа. Ще разгледаме интересни казуси, и възможни техни решения.

  Ще придобиете 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на Наредба 15. За допълнителна информация и записвания: Курс за учители: одобрена тема: Дисциплина чрез сътрудничество (16 часа, 1 квалификационен кредит)

  В този курс ще обогатите своите познания за портфолиото като инструмент, който е полезен както за Вас, учителите, така и за Вашите ученици.

  Вижте практическо ръководство за съставянето му, и няколко примерни портфолиа на ученици и колеги-учители.

  В Практическата част на обучението, Вие ще започнете работа по своето лично портфолио.

  Курсът отговаря напълно на новите изисквания на Наредба 15/22.07.2019 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Завършва с издаване на сертификат с 1 педагогически кредит.

  Допълнителна информация за обучението: Портфолио за деца и учители

  inovativno-uchiliste-kurs-s-kreditПрограмата на обучението цели да запознае педагогическия специалист с някои иновативни методи за представяне на учебния материал. Цели да представи най-съвременните методи на преподаване; Да спомогне за повишаване на заинтересоваността у учениците, и по този начин - за намаляване на стреса на работното място.

  Повече информация относно как да се включите в курса, вижте ТУК: Иновативни подходи в организацията на обучението 

  Здравейте, и добре дошли в курса! Имаме амбицията в това обучение да Ви представим иновативни практики, които завладяват ума и интереса на най-малки ни ученици. Образователни игри, интересни подходи и още нещо!

  Радваме се, и ви благодарим, че се спряхте конкретно на тази тема! Кликнете върху Оранжевото заглавие на курса, за да се включите.

  understanding-communication-skills-at-schoolКурсът цели да Ви съдейства за:

  • Изграждане на ефективни комуникативни техники за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.
  • Формиране и насърчаване на култура на взаимоотношенията между и с учениците в класната стая и осигуряване на позитивен психоклимат.
  • Създаване и поддържане на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с родители, колеги и ръководния екип на институцията.

  Обучението е одобрено от МОН, съгласно изискванията на Наредба 15/22.07.2019 г. Завършва с присъждането на 1 кредит за педагогическите специалисти. Вижте допълнителна информация: Курс по Наредба 15: Обучение за формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)

  Обучение за повишаване на мотивацията на учителитеТози страхотен курс е подходящ за всички колеги - педагози, възпитатели, директори. Ще Ви помогне да откриете своите силни страни, и ще Ви стимулира към усъвършенстване. Мотивационните обучения като това, много често сплотяват педагогическия колектив, и водят до увеличение на личностните и професионални постижения и успехи. За допълнителна информация: Обучение за Повишаване мотивацията за работа на учителите 

  проблеми с деца и тийнейджъри в училищеВ курса ще намерите полезни учебни материали, които ще Ви помогнат да се справитепо-лесно с трудните характери на ученици, родители, настойници. Обучението ще Ви помогне да идентифицирате правилно причините за проблемно поведение, и да работите по-успешно в полза на тяхното отстраняване. Допълнителна информация за обучението: Обучение за Превенция на проблемното поведение в училище

  работа с деца със специални образователни потребностиОбучителната програма за педагогически специалисти е съобразена с новостите и тенденциите в областта на приобщаващото образование. Предлаганата тема има за цел да повиши педагогическите, организационните, комуникативните и професионалните компетентности у учителите и да усъвършенства уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства. Програмата е предназначена за учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители за работа с деца и ученици с различни нарушения.

  Допълнителна информация за обучението Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици.

  course-power-point-school-teachersПрограмата на обучението цели да повиши квалификацията на педагогическите специалисти чрез усвояване на тънкостите при работата с Power Point. Софтуерът позволява изготвяне на интерактивни, занимателни и анимирани презентации, които задържат вниманието на учениците, и повишават заинтересоваността им към изучавания материал.

  Повече информация за това как да се включите в обучението, и да получите Сертификат с присъден педагогически кредит, моля вижте тук: Обучение на тема: Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

  prezi курс за учителиОбучението за работа с мултимедийният софтуер Prezi ще запознае участниците с по-съвременния вариант за създаване на интерактивни презентации, който е заместител на Power Point програмата. Препоръчваме употребата на мултимедийния софтуер Prezi. Благодарение на своя интерактивен интерфейс, Prezi позволява на своите потребители да представят своите презентации по различен, неповторим и запомнящ се начин.

  Курсът завършва с луксозен сертификат за всеки участник, който е покрил изискванията на курса. Сертификатите дават 1 брой педагогически кредити, съгласно Наредба 15/22.07.2019 г. за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Допълнителна информация за записване за курса с кредит, и за самото обучение:  Обучение за работа с мултимедиен софтуер Prezi за учители и педагогически кадри.

  Обучение за учители: как да се справим с професионалното прегаряне: 1 педагогически кредитПрограмата на обучението включва информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, изтощаване и изхабяване „Бърнаут“, запознаване с неговите симптоми, признаци, прояви, белези, ефекти, лечение и възстановяване.

  В курса ще разгледаме няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники за овладяване и справяне с проблема на професионалното прегаряне. Целим да обогатим знанията на преподавателите, свързани със стреса в ежедневието и личния им живот, да намалим стреса на работното място и превантивно да ги предпазим от "професионалното прегаряне". Повече информация за обучението за учители, директори и педагогически специалисти тук: Синдром на професионалното прегаряне – Burnout.

  стресът и учителите: как да се преборим с него: обучениеОбучението включва видео материали, различни техники и методи за справяне със стреса. Предложения: музикална анти-стрес терапия, анти-стрес терапия чрез смях. Съвсем кратка теория. И ... един не-много стресиращ тест. Заповядайте!

  Курсът завършва с луксозен сертификат за всеки участник, който е покрил изискванията. Сертификатите дават 1 брой педагогически кредити, съгласно Наредба 15/22.07.2019 г. за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Вижте допълнителна информация за това как да се включите в обучението, тук: Обучение с педагогически кредит на тема: Справяне със стреса и конфликтите в училище

  Работата на учителя в днешно време не е лека. Сблъсквате се ежедневно с различните характери на поколенията. Децата с техните интереси, и с родителите - изнервени от натовареното си ежедневие. Разбираме Ви напълно, защото знаем, че да се работи с хора не е лесно! 

  Нека заедно в това обучение чрез ролеви игри, практически казуси и задачи, да подобрим своята комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически персонал, родители и ученици!

  Вижте как да се включите в курса. Завършва с придобиване на Сертификат и 2 педагогически кредита: Курс за учители по Наредба 15: Тренинг за Комуникативни Умения на Преподаватели

  В този страхотен курс ще се запознаете с различни психологически подходи за разрешаване на конфликтни ситуации. Усетете причината, породила раздразнението у ученика, родителя, колегата - и постъпете така, че да спестите на всички участващи страни, излишните нерви. Като, в същото време, постигнете напредъл в отношенията си!

  Лектор: г-жа Огняна Байкова, магистър - психолог, с множество проведени обучения на различни групи служители, учители и професионалисти.

  Обучението завършва с 2 квалификационни кредита. За допълнителна информация за обучението, и за записване: Курс с квалификационен кредит: Управление на конфликти

  Курс учителят - лидер и професионалистВ този курс ще разгледаме ролята на учителя като лидер и професионалист в образователната институция.

  Ще разгледаме: как се формира и работи успешно един екип, конфликтите и стратегиите за тяхното разрешаване, Как да оценяваме своята и чуждата работа, без да допускаме най-честите грешки. 

  Направете си самооценка на силните и слаби страни и вижте в коя насока да работите. И - още!

  Курсът е интересен и полезен. За допълнителна информация: Обучение за учители с квалификационни кредити, тема Учителите като лидери и професионални ръководители


  Новини от сайта

  (Все още не са публикувани съобщения.)