Все още не са излезли условията и насоките за кандидатстване за БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за онлайн обучение по немски език. Затова за повече информация следете нашата станица и на страницата на Агенцията по Заетостта.  

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК - НЕМСКИ ЕЗИК

Ние от Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД предлагаме дистанционно обучение по ключови компетентности с БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР по Програма „ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027. Ако искате да повишите и задълбочите знанията си в областта на чуждите езици, имате възможност да го направите в курса по Немски език. Обучението, което предлагаме е съобразено със степента Ви на познаване и владеене на езика. С провеждането на тест за определяне на входящото ниво, ще преценим дали сте начинаещи или сте по-напреднали, и въз основа на Вашите резултати ще проведем подходящото точно за Вас обучение.

 

По време на курса:

Акцентът е върху говоримия немски език - за да може всеки да вземе участие в курса.
Класифициран преподавател обръща внимание на учебния материал, който не е могъл да бъде усвоен и е затруднил повечето хора в групата.
Разглеждат се най-често допусканите грешки, които затрудняват изучаващите чуждия език - в случая немски език.
Курсът по Немски език ще Ви изненада приятно. Ще придобиете отлични познания по езика, които ще Ви позволят да разговаряте на едно добро ниво с немскоговорящи.

 

Какъв документ ще получа след края на моето обучение?

Важен елемент от Вашето обучение е видът документ, който ще получите след приключването му. Като допълнение на задължителния по програмата БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 сертификат за владеене на език /изписан на български език/, ние ще Ви издадем и сертификата за владеене на езика - на немски език. Безплатно!!!

 

Какво друго ще получа, освен сертификата?

За нас като обучаваща институция, най-важното е да получите удовлетворение от проведеното обучение. Ще придобиете увереността на знаещ и можещ човек, а надяваме се и желание да продължите със своето обучение при нас, за придобиване на професионална квалификация по професионално направление.

Брой обучаеми лица в една група

Групите се сформират от минимум 15 лица и максимум 20 лица. 

 

Как да се запиша?

За да се включите в обучението трябва да заявите БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР през Агенция по Заетостта, но в момента можете единствено да кандидатствате за ваучер за обучение за придобиване на дигитална компетентост, Базово ниво 1 и 2 или Средно ниво 3 и 4.
Все още не са излезли условията и насоките за кандидатстване за БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за онлайн обучение по немски език. Затова за повече информация следете нашата станица и на страницата на Агенцията по Заетостта. Ако желаете да се включите в курса като заплатите изцяло неговата стойност - свържете се с нас по един от следните начини:
Телефон: 02/ 437 38 85, 0897 948 215,

Вижте още:

Курс Английски език

Курс Бизнес администрация

Курс Оперативно счетоводство

Примерен график за провеждане на занятията в курса, според изискванията на Схемата "Ваучери за заети лица"

Как да се запиша за курс, БЕЗ ваучер?