Примерни разпределения на учебните часове в курсове по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" 


   На тази страница вижте:

   # Обучение от 960 уч.часа
   # Обучение от 300 уч.часа

   # И още!

 

 

Целта на тази страница е само да ви ориентира! 

 

 

 

 

 

Примерни разпределения на учебните часове (учебни графици)

при провеждане на присъствени обучения с Ваучери по

схема "Ваучери за заети лица"

 

 

На тази страница вижте: Примерни разпределения на учебните часове по видове курсве, според тяхната продължителност.

 

Професионално обучение Професионално обучение Езиково обучение
960 уч. часа 660 уч. часа 300 уч. часа

 

Уважаеми читатели,

голяма част от Вас ни питат: Какво представлява разписанието на часовете за курс от 960 часа (Трета степен на професионална квалификация), или за обучение по чужд език (300 учебни часа, отделно - изпит)

С тази страница се надяваме да Ви дадем представа какво Ви предстои като ангажимент.

Добрата новина е, че когато човек се "хване на хорото", го играе до край! С други думи, когато курсът стане част от Вашият ритъм на живот, няма да Ви е толкова натоварено да го посещавате.

 

 

 

Примерни графици за обучение в ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС - присъствено обучение от 960 уч.часа

 

(Присъствен курс по професия, с придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация - 960 уч.часа)

(Например: Професии Програмист, Счетоводител, Офис-мениджър и други)

 

Примерен график за обучение (1)

(делничен курс)

Примерен график за обучение (2)

(Съботно-неделен курс)

Примерен график

за обучение (3)

Понеделник: 18.00 - 21.00 часа

Сряда: 18.00 - 21.00 часа

Петък: 18.00 - 21.00 часа

Продължителност: 80 седмици

Събота 9.00 - 15.30 часа

Неделя 9.00 - 15.30 часа

Продължителност: 60 седмици

Вторник: 18.00 - 21.00 часа

Четвъртък: 18.00 - 21.00 часа

Събота: 9.00 - 15.30 часа

Продължителност: 60 седмици

 

 

 

 

Примерни графици за обучение в ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС - присъствено обучение от 660 уч.часа

 

(Присъствен курс по част от професия, с придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация - 660 уч.часа)

(Например: Професии Програмист, Счетоводител, Икономист и други)

Примерен график за обучение (1)

(делничен курс)

Примерен график за обучение (2)

(Съботно-неделен курс)

Примерен график

за обучение (3)

 

Понеделник: 18.00 - 21.00 часа

Сряда: 18.00 - 21.00 часа

Петък: 18.00 - 21.00 часа

Продължителност: 55 седмици

 

Събота 9.00 - 14.30 часа

Неделя 9.00 - 14.30 часа

Продължителност: 55 седмици

 

Вторник: 18.30 - 20.45 часа

Четвъртък: 18.30 - 20.45 часа

Събота: 9.00 - 14.30 часа

Продължителност: 55 седмици

 

 

 

 

Примерно разпределение на часовете в курс по английски/немски език - присъствена форма

 

Примерен график за обучение за 300 учебни часа

(Присъствен курс по чужд език - Английски език, Немски език)

 

Примерен график за обучение (1)

(делничен курс)

Примерен график за обучение (2)

(Съботно-неделен курс)

Примерен график

за обучение (3)

Вторник: 18.00 - 21.00 часа

Петък: 18.00 - 21.00 часа

Продължителност: 38 седмици

Събота 9 - 15 часа

Неделя 9 - 15 часа

Продължителност: 20 седмици

Понеделник 18-21

Четвъртък 18-21

Събота 9-12

Продължителност: 25 седмици

 

Възможни са и други разпределения на часовете, но нашето мнение е, че езиковите обучения трябва да се провеждат минимум 2 пъти седмично, за да бъдат ефективни.

 

С тези примерни схеми бихме искали да Ви дадем по-ясна представа какъв ангажимент поемате, когато се записвате за дадено обучение. Занятията в нашите обучения могат да са в различни дни от седмицата, и бихте могли да се включите в група - когато има сформирана такава.