Примерни разпределения на учебните часове по схема за обучение с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

 

Примерен График за провеждане на Обучение за придобиване на дигитална компетентост, Базово ниво 1 и 2 - 55 учебни часа

Вариант 1: През седмицата

#  Колко често: 3 пъти в седмицата по 3 академични часа

В колко часа: от 18:00 часа до 20:00 часа.

Провежда се изцяло онлайн

Продължителност на курса: месец и половина  

Вариант 2: През Уикенда

#  Колко често: 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 5 академични часа

В колко часа: от 10:00 часа до 14:00 часа 

# Провежда се изцяло онлайн

# Продължителност на курса: 5 седмици

Вариант 3: По договаряне

Ако Вашият колектив има възможност да сформира самостоятелна група (16 - 20 лица), то ние ще се съобразим с Вашите най-удобни часове за провеждане на занятията. Бихме могли да организираме и присъствено обучение на място при Вас. Молим да се свържете с нас предварително.

! Прочетете повече за: Какво се включва в обучението за сертифициране за владеене на Базово ниво по дигитални компетентности: Ниво 1-2 (55 уч.часа)

 

Примерен график за Обучение за придобиване на цифрова компетентност, Средно ниво 3 и 4 съгласно DigComp - 45 учебни часа

Вариант 1: През седмицата

#  Колко често: 3 пъти в седмицата по 3 академични часа 

В колко часа: от 18:00 часа до 20:00 часа 

# Провежда се изцяло онлайн

Продължителност на курса: 5 седмици  

 

 Вариант 2: През Уикенда

#  Колко често: 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 5 академични часа

В колко часа: от 10:00 часа до 14:00 часа 

# Провежда се изляло онлайн 

# Продължителност на курса: 4 седмици  

 

Вариант 3: По договаряне

Ако Вашият колектив има възможност да сформира самостоятелна група (16 - 20 лица), то ние ще се съобразим с Вашите най-удобни часове за провеждане на занятията. Бихме могли да организираме и присъствено обучение на място при Вас. Молим да се свържете с нас предварително.

! Прочетете повече за: Какво се включва в обучението за сертифициране за владеене на Средно ниво по дигитални компетентности: Ниво 3-4 (45 уч.часа)

 

 

 

 

1