Валидиране на знания и умения за Професионална квалификация 

 

1. Какво представлява валидирането?

Валидирането е процес, при който се устаноява дали притежавате необходимите практически знания и умения, за да получите квалификационен документ. Ако е така, се явявате на изпит за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация. За липсващите Ви теоритични знания, получавате подготовка от нашия Център за професионално обучение.

  В момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.

  Курсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!

 Само финалният изпит е присъствен!

 → Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

 Цена: 1 200 лв. за втора и трета степен и 800 лв. за първа степен.

 

2. Какъв документ ще получите?

След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

по образец 3-54В на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина. 

 

 

 

3. Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания?

 1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалниостта.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

 

4. Документи, които ще са необходими за записване:

 Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство; копие на диплома за необходимото образование.

 

5. Професии и специалности, по които можете да валидирате Вашите знания:

(линковете към отделните професии водят до другия ни сайт специално за професионалните обучения)

 
Код професия Професия Код специалност Специалност

Степен на Професионална 
Квалификация

 343010  Финансист - Банково дело 3430101  Банково дело трета
 343010 Финансист - Застрахователно и осигурително дело  3430102  Застрахователно и осигурително дело  трета 
 343020  Финансов отчетник 3430201  Финансова отчетност  втора 
 345040 Сътрудник в бизнес - услуги  3450401  Бизнес - услуги   втора
345050  Сътрудник в малък и среден бизнес   3450501 Малък и среден бизнес втора 
 346010 Офис - мениджър  3460101  Бизнес - администрация трета 
 346020 Офис - секретар   3460201 Административно обслужване  втора  
 344030  Оперативен счетоводител 3440301  Оперативно счетоводство  трета 
 345120 Икономист   3451202  Търговия трета
 345120 Икономист  3451204 Икономика и мениджмънт  трета 
 482030 Оператор на компютър 4820301  Текстообработване  първа
 482040 Организатор Интернет приложения  4820401   Електронна търговия трета
 762030 Помощник - възпитател  7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета  
 811030  Камериер  8110301 Хотелиерство  първа 
 811060 Ресторантьор  8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения  трета 
 811070 Готвач  8110701  Производство на кулинарни изделия и напитки  втора 
 811080
Сервитьор-барман  8110801   Обслужване на заведения в обществено хранене втора 
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 
213050 Компютърен аниматор 2130501 Компютърна анимация трета
213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика трета
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета
341020 Продавач - консултант 3410201 Продавач - консултант втора
341040 Търговски представител 3410401 Търговия на едро и дребно трета
481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване втора
481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране трета

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85