Как да се запиша за курс, БЕЗ ваучер?

 

   Уважаеми колеги,

   online education no voucherАко поради някаква причина не можете, или не желаете да се възползвате от възможността да използвате ваучери за присъствени обучения по схема Ваучери за заети лица, на Агенцията по Заетостта, Ви предлагаме варианти за обучение БЕЗ ваучер.

   Най-голямото предимство е, че ще можете да се обучавате в дистанционна форма на обучение. Бихте могли да се обучавате и в присъствена форма, ако във Вашето населено място има сформирана група. 

 

Предлагаме Ви следните 3 възможности:

 

Обучения БЕЗ Ваучер

Изцяло онлайн обучение

Комбинирано обучение: Онлайн + присъствени часове

Професионално обучение по част от професията - 320 уч.часа, за следните курсове:

1. Бизнес-Администрация

2. Икономика и мениджмънт

3. Електронна Търговия

4. Оперативно счетоводство

5. Курс Системен ПРОГРАМИСТ

6. Курс по ТРЗ и Личен състав - 340 лв. - 60 уч.часа

7. Курс "Помощник-възпитател в отглеждането на деца" - 340 лв.

 

790 лв.

или

2 вноски х 395 лв. 

890 лв.

или

2 вноски х 445 лв. 

Професионално обучение за трета степен - 960 уч.часа

1. Системно програмиране -Програмист

2. Курс Оперативен Счетоводител

3. Курс Електронна Търговия

4. Курс Бизнес-администрация

5. Курс Икономика и мениджмънт

1250лв.

или

3 вноски х 420 лв

 

1500лв.

или

3 вноски х 500 лв

 

Езиково обучение - 300 уч.часа
(английски език за начинаещи, английски език за напреднали)

700 лв.

или

2 вноски х 350 лв.

700 лв 


 

Защо да се обучавам без ваучер?

 

                  С Ваучер            Без Ваучер      
 Можете да посещавате курса Дистанционно (онлайн)   Х
 Не е необходимо да живеете в града, в който се провежда обучението  Х
 Ако имате висше образование, можете да се включите в курс   Х
 Можете да се обучавате, ако сте учител, служител на държавната или общинската администрация, военен   Х
 Можете да се обучавате, ако имате същата, или по-висока степен на квалификация   Х
 Преминали сте обучение по английски език, и желаете да си опресните знанията по езика   Х
 Вече сте ползвали Ваучер по схема "Аз Мога Повече"
Можете да отсъствате от курса до 20% от учебните часове
 Професионалните обучения завършват с придобиване на Квалификационна Степен
 Професионалните обучения завършват с явяване на изпит (присъствен)
 В курса по английски език наблягаме на говоримия език, без да пропускаме граматическите правила
В курса за Професионално обучение наблягаме на практическите занятия, за да се чувствате компетентни и знаещи

 

 

 

Какво се изучава в курсовете за Придобиване на Част от Професията?

(Каква е разликата в двата типа професионални курса?)

 

Разликата между курса за обучение по част от професията, и курса с придобиване на Степен на Професионална Квалификация, е:

   Първият курс е по-кратък. За да го завършите успешно, трябва да преминете такъв набор от избрани модули, с който да имате възможност да работите по професията.

   Вторият курс включва всички модули, и Ви подготвя за явяване на Държавен изпит по специалността. Това е най-високата степен по съответната професия, за професионален курс.

Например: Ако завършите курса за Оперативен счетоводител, част от професията: ще можете да работите в Счетоводна къща: ще осчетоводявате фактури, заплати, и ще изготвяте справки.

Ако завършите Трета степен на професионална квалификация на същия курс, ще имате правото да си отворите собствена счетоводна фирма, да бъдете Главен счетоводител, и да подписвате годишните счетоводни отчети на фирмите, които обслужвате.

Друг подходящ пример за онагледяване на разликата: Помощник-готвач, и главен готвач.

 

Вижте повече за курсовете, които предлагаме ние:

 

Курс Електронна Търговия - обучение по част от професията - 240 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Интернет и Уеб-технологии: Създаваме уеб-сайт тип Корпоративен, блог

2. Онлайн разплащания: създаваме уеб-сайт, тип пазарска количка - онлайн магазин

3. Маркетинг: онлайн маркетинг, PPC кампании, и-мейл маркетинг, Социални мрежи

4. Е-право: какви са Вашите задължения съгласно Търговския закон, ЗЗП, КЗП, Закона за електронната търговия, други, които касаят.

 

 

След края на обучението, Вие ще можете да:

изработвате уеб-сайт, и да боравите със CMS. Ще познавате основните изисквания за оптимизиране на сайтове, работа в социалните мрежи и още. Ще познавате законовите изисквания така, че да не влизате в конфликт с Българските институции, КЗП, КЗК, и да не се притеснявате, че бихте могли да бъдете глобени съгласно Търговския закон, Закона за електронната търговия и други. 

Както при всяко нещо, и при завършването на това обучение, ще Ви е необходима практика, за да станете още по-добри!

 Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

Върни се горе

 

 

 

Курс Оперативно счетоводство - обучение по част от професията - 260 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Теория на Счетоводството

2. Счетоводство на предприятието

3. Работа със счетоводен софтуер (Компютърно счетоводство)

4. Документооборот

 

 След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като оперативен счетоводител в счетоводна къща, или в счетоводния отдел на предприятие. Ще можете да осчетоводявате фактури, болнични, заплати. Да сторнирате. Да изготвяте и разчитате справки и отчети. Ще можете да отчитате ДДС. Попълвате правилно най-често използваните счетоводни документи

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

   

 

Върни се горе

  

Курс Бизнес-администрация - обучение по част от професията - 220 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Микро и Макроикономика

2. Икономика на предприятието

3. Основи на Мениджмънта

4. Основи на Маркетинга

5. Бизнес - проект

 

След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като офис-мениджър. Ще познавате основните икономически понятия, и ще можете да използвате коректно икономическа терминология. Ще се запознаете с основните похвати, свързани с управлението и мотивирането на персонала. Ще разработите собствен кратък проект, който ще Ви помогне да осмислите в практически аспект всички теоретични познания от курса, и приложимите в практиката работещи варианти за ръководене на екип от колеги и служители.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

Върни се горе

 

 

Курс Икономика и Мениджмънт - обучение по част от професията - 220 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Микро и Макроикономика

2. Икономика на предприятието

3. Мениджмънт на Персонала и качеството

4. Бизнес - проект

 

След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като икономист, и като мениджър. Ще познавате основните икономически понятия, и ще можете да използвате коректно икономическа терминология. Ще се запознаете с основните похвати, свързани с управлението и мотивирането на персонала. Ще се запознаете с управление на качеството, и необходимостта от това да се предоставят продукти и услуги с консистентно качество. Ще разработите собствен кратък проект, който ще Ви помогне да осмислите в практически аспект всички теоретични познания от курса, и приложимите в практиката работещи варианти за ръководене на екип от колеги и служители.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

 

Върни се горе

 

Курс Системен Програмист - обучение по част от професията - 320 учебни часа/ниво - онлайн обучение

 

  За Обучение по Част от Професията в този курс, трябва да изберете ниво. Всяко от нивата е с продължителност от 320 учебни часа.

1. Начинаещи

Запознаване с променливи, условни конструкции, цикли (for, while, foreach), масиви
Създаване на web страници с HTML и CSS
Създаване на динамични web страници с HTML, CSS и Javascript.
Създаване на javascript SPA (single page applications) приложения.
Използване на Jquery и Ajax.
И още

 

2. Средно напреднали

 

Използване на процедурен и обектно-ориентиран език за програмиране.
Основни концепции на обектно-ориентираното програмиране (абстракция, наследяване, полиморфизъм, енкапсулация)
Структури от данни (стек, опашка).
Работа с файлова система.
Работа с PHP;
Основни на MVC (модел-изглед-контролер) модела.


Използване на framework Laravel;
И още

3. Напреднали


Проектиране и работа с бази данни

Разработване на мобилни приложения за Android
Разработване на мобилни приложения с Phonegap
Тестване на софтуер чрез unit тестове и интеграционни тестове
Документиране на софтуер- Работа със система за управление на код (Git)
И още

 

За други обучения по част от професията, Ви молим да ни изпратите запитване.

 

Вижте допълнителна информация за:

 

3D видео уроците в курсовете

обучение чрез правене,

часовете с преподаватели в реално време,

как провеждаме онлайн (дистанционните) обучения при нас

интерактивните видео уроци,

   

 

За допълнителни въпроси и запитвания:
02/437 38 85
0897 94 82 15
или изпратете запитване и нашите консултанти ще се свържат с Вас: