Валидиране на знания и умения за Професионална квалификация 

 

1. Какво представлява валидирането?

Валидирането е процес, при който се устаноява дали притежавате необходимите практически знания и умения, за да получите квалификационен документ. Ако е така, се явявате на изпит за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация. За липсващите Ви теоритични знания, получавате подготовка от нашия Център за професионално обучение.

  В момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.

  Курсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!

 Само финалният изпит е присъствен!

 → Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

 Цена: 1 200 лв. за втора и трета степен и 800 лв. за първа степен.

 

2. Какъв документ ще получите?

След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

по образец 3-54В на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина. 

 

 

 

3. Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания?

 1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалниостта.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

 

4. Документи, които ще са необходими за записване:

 Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство; копие на диплома за необходимото образование.

 

5. Професии и специалности, по които можете да валидирате Вашите знания:

(линковете към отделните професии водят до другия ни сайт специално за професионалните обучения)

 
Код професия Професия Код специалност Специалност

Степен на Професионална 
Квалификация

 343010  Финансист - Банково дело 3430101  Банково дело трета
 343010 Финансист - Застрахователно и осигурително дело  3430102  Застрахователно и осигурително дело  трета 
 343020  Финансов отчетник 3430201  Финансова отчетност  втора 
 345040 Сътрудник в бизнес - услуги  3450401  Бизнес - услуги   втора
345050  Сътрудник в малък и среден бизнес   3450501 Малък и среден бизнес втора 
 346010 Офис - мениджър  3460101  Бизнес - администрация трета 
 346020 Офис - секретар   3460201 Административно обслужване  втора  
 344030  Оперативен счетоводител 3440301  Оперативно счетоводство  трета 
 345120 Икономист   3451202  Търговия трета
 345120 Икономист  3451204 Икономика и мениджмънт  трета 
 482030 Оператор на компютър 4820301  Текстообработване  първа
 482040 Организатор Интернет приложения  4820401   Електронна търговия трета
 762030 Помощник - възпитател  7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета  
 811030  Камериер  8110301 Хотелиерство  първа 
 811060 Ресторантьор  8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения  трета 
 811070 Готвач  8110701  Производство на кулинарни изделия и напитки  втора 
 811080
Сервитьор-барман  8110801   Обслужване на заведения в обществено хранене втора 
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 
213050 Компютърен аниматор 2130501 Компютърна анимация трета
213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика трета
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета
341020 Продавач - консултант 3410201 Продавач - консултант втора
341040 Търговски представител 3410401 Търговия на едро и дребно трета
481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване втора
481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране трета

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Програма „ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

 

  ! На тази страница ще видите:

  # Какво представлява програмата и как да кандидатствате, за да получите Вашите Ваучери за Обучение по Ключова компетентност или професия?

  # Кой има право да кандидатства?

  # Подайте документи за ваучер за обучение

  # Колко струва обучението?

  # Каква е продължителността на обучението?

  # Как завършва обучението?

  # Кои курсове Ви препоръчваме ние

  Възможност за обучения БЕЗ ваучер - в дистанционна форма

  

Накратко за програмата

 

     БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. предлага отлична възможност на всеки, който иска да се обучава. 

   ! Можете да изберете 4 безплатни различни обучения с ваучери: 

Изискването е да нямате същата, или по-висока степен за курса, за който се интересувате.

В момента можете да заявите 2 Ваучера за обучение по Ключова компетентност, като скоро ще стартират и останалите обучения.

 

Видове обучения отворени за кандидатстване 

ПО ПРОГРАМА ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

   обучение 1: 

Обучение за придобиване на дигитална компетентост, базово ниво 1 и 2

  • Основна цел - овладяване на базови знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии, изграждане на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. 
  • Продължителност - 55 учебни часа.
  • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
  • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
  • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

    обучение 2:

Обучение за придобиване на цифрова компетентност, средно ниво 3 и 4 съгласно DigComp

  • Основна цел - овладяване на общи дигитални компетенции на средно ниво, включващи знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области.
  • Продължителност - 45 учебни часа.
  • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
  • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
  • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

   Кой може да се обучава? Всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение.

 

Как да заявя безплатен ваучер?

 

   Документите се подават по електронен път. 

    Подробни стъпки можете да откриете в меню Кандидатствай.

  ! За да сте в час с всички актуални промени по схемата, следете нашия сайт, и сайта на Агенцията по Заетостта. 

    

 

Какво да направя СЛЕД като ме одобрят?

 

Официално посочените срокове са следните:

1. До 14 дена, след като подадете своето заявление, очаквайте да Ви изпратят ваучера по електонната Ви поща.

2. След като получите своя ваучер ние ще се свържем с Вас.

 Ако сте се спрели на нашия Център за Професионално Обучение, моля свържете се с нас на координати:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Защо препоръчваме ограничен брой курсове?

 

 
Курс с ваучер за заети лица - Агенция по Заетостта
 
Курс с ваучер за заети лица - Агенция по Заетостта

Курс    

Системно програмиране

Курс

Електронна търговия    

Курс

Бизнес - администрация    

курс оперативно счетоводство с ваучер

  курс по немски език с ваучер 

Курс

Курс Оперативно счетоводство

  Курс

Икономика и мениджмънт 

Курс Английски език

Курс Немски език

 

 

   Разбира се, че всеки човек има своите лични мотиви за избор на подходящо професионално или езиково обучение.  
  Нашите съвети към Вас са съобразени с реалните нужди на пазара на труда, и с реалната възможност да сформираме група за обучение.
   За съжаление, с недопускането на дистанционната форма на обучение, Доставчиците на Обучение са доста ограничени от към възможност за предлагане на разнообразие от курсове. 
 
   Ние смятаме, че е по-редно да предложим по-ограничен набор от курсове, но такива - за които сме уверени, че ще успеем да сформираме група. Смятаме, че е несериозно да оферираме всички професии, за които сме лицензирани (60 различни специалности) - защото така ще Ви подведем, че ще успеем да сформираме група за всяка от посочените. 

 

Обучения БЕЗ ваучер, в дистанционна форма?

 

Да, за хората, които не отговарят на условията на схемата, или просто не желаят да се включат в присъствена форма на обучение, предлагаме гъвкаво решение.

Можете да се включите в курс срещу такса, съпоставима с доплащането при обученията с Ваучер. В допълнение, можете да се обучавате в удобната дистанционна (онлайн) форма. Вижте повече за обученията БЕЗ ваучер тук.

  

абонамент за новини за програмата за обучение с ваучери
 
 
АБОНИРАХТЕ ЛИ СЕ?
 
за нашия безплатен е-бюлетин?
 
Изпращаме новини и известия, свързани с програмата за ваучерни обучения, новости и актуални тенденции.
 
Пишем рядко, когато има нещо важно за казване, защото Ценим Вашето време! Ако е необходимо да реагирате бързо, ще Ви изпратим еднократно SMS.
                            
Ако посочите своя тел.номер, бихме могли да Ви изпратим SMS при необходимост.

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

За Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp

    Уважаеми колеги,

  Обученията с ваучери за придобиване/сертифициране на Вашите Дигитални компетентности, върху които акцентираме в този сайт, са част от по-мащабна Програма. Тази програма предвижда в близко бъдеще всички ние, когато кандидатстваме за постъпване на работа, да представяме на работодателите с еднаква степен на задължителност:

* Диплома за завършено образование +

* Сертификат за владеене на ниво на Дигитални компетентности

Към момента, по предходен голям проект, бяха разработени изискванията за това какви дигитални умения трябва да притежават работещите в първите 16 икономически сектора по НКИД. Проектът, по който това беше направено, е изготвил подробна рамка и АКТУАЛИЗИРАНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за съответните длъжности. Те посочват коя длъжност, какво ниво на владеене на Дигитални компетентности трябва да притежава.

Част от готовите разработки са:

Например:
* Изискванията за заемане на длъжността Продавач-консултант са нивото на дигитална компетентност да е минимум Средно ниво (3 и 4).

* Изискванията за заемане на длъжността Главен готвач са нивото на дигитална компетентност на лицето да е минимум Средно ниво (3 и 4).

* Изискванията за заемане на длъжността Началник склад търговия на едро  са нивото на дигитална компетентност на лицето да е минимум Средно ниво (4) или Напреднало (5).

   Това, което предстои, е след няколко години тази Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp да влезе в сила задължително и за България. Тогава - за да се започне работа по съответна длъжност, от кандидата ще се изисква НЕ само диплома за завършено образование, НО и DigComp Сертификат за владеене на определеното ниво на дигитални компетентности.

Затова, искаме да обърнем внимание:

Към момента, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход", всички ние можем да се запишем за БЕЗПЛАТНИ обучения за да придобием тези умения и сертификати.
Очакванията на нашия екип са, че след приключването на Програмата, всеки гражданин ще може да се записва в обучение СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, за да се сдобие с такъв сертификат - каквито са и стандартните практики в момента в Западна Европа.

Затова, бихме Ви посъветвали:

Не се колебайте, а се възползвайте от уникалната възможност да се включите в безплатно Обучение за сертифициране на ниво и безплатно право за явяване на тест за придобиване на Сертификат.

В следващите етапи на програмата се очаква да бъдат достъпни за избор и по-високите нива на дигитални компетентности, които са: Напреднали 5-6 и Високо специализирано ниво 7-8. Но към момента ние нямаме информация кога ще бъдат отворени за участие.

Към момента са достъпни за включване най-масовите нива: Базово ниво 1 и 2, и Средно ниво 3 и 4.


Професионалното мнение на нашия екип е:

всяко от нивата притежава своите предимства и затова препоръчваме всеки да стартира от Ниво 1 - 2, или най-много от ниво 3-4, за да не пропусне съществена информация.

Всички длъжности, за които са разработени изискванията и длъжностните характеристики по новия дигитален образец, с които Вие можете да се запознаете, могат да се намерят на страницата на https://digital.bia-bg.com/bg/digprofile/Ако сте цял колектив от училище, или от организация от частния или от държавния сектор, и имате възможност да сформирате група от Колектива на вашето учреждение - можете да изберете удобен за Вас график за провеждане на обученията!

Вижте още на този сайт:

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215 - и Viber

02/ 437 38 85

Обучение за придобиване на дигитална компетентост,
средно ниво 3 и 4

чрез БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на средно ниво на общи дигитални компетенции, включващи знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение съответстват на поставените цели за нива 3-4 на Европейската рамка за дигитални компетентности (DigComp 2.1).

Програмата е подходяща за всеки: за служители в производството, за търговия на дребно, за служители в спорта, за служители в държавни организации
, защото тя помага не само за професионалното ни развитие, но и за личностното израстване за всеки един от нас. 

МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ

Учебното съдържание за средно ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.1. 


 Грамотност, свързана с информация и данни (Работа със специализирани портали в интернет, Стратегии за търсене на информация, Фалшиви новини, Източници на фалшиви новини, Разпознава основни типове файлови разширения и др.)


 Комуникация и сътрудничество ( Обяви за работа, Платформи за работа, Подготовка на документи, Начини и подходи за споделяне на различна по обем и вид информация, Електронен отпечатък и електронни следи и др.)


 Създаване на дигитално съдържание (Професионално създаване и оформяне на текстов електронен документ, електронни таблици, електронни презентации, Алгоритъм, набор от инструкции, Лицензи от семейството на Creative Commons
и др.)


 Безопасност (Правила за защита на дигиталните устройства, Правила за защита на личните данни и поверителност GDPR, Принципи на безопасно използване на технологиите и др.)


 Решаване на проблеми (Правила за защита на дигиталните устройства, Принципи на безопасно използване на технологиите, Специфични компютърни системи за изпълнение на конкретни нужди и др.)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
- Продължителността на обучението за общи дигитални умения (нива 3 и 4 от DigComp 2.1.) е 45 учебни часа.


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението се провежда в онлайн форма във видеоконферентна среда с лектор:
- чрез изпращане на парола за учебната платформа
- допълнително всички материалите са налични онлайн и след преминаване на обучението от 45 учебни часа може да се влиза в платформата и да се преглеждат

- вижте примерен график за провеждане на курса за дигитална компетентност. Винаги графикът може да се адаптира при необходимост!

- сайтът за провеждане на обучението е лесен за използване, и е подходящ дори за хора с по-слаба компютърна грамотност. Необходимо Ви е интернет браузер - кликвате и влизате! Нашият екип ще е на разположение за всякакви технически въпроси!


СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА

- Групите се сформират при записване на минимум 16 лица и максимум 20 лица.
За ФИРМИ, Училища и други институции: 

* Ако желаете да включите голям брой служители от Вашия колектив в една група, ще се съобразим с вашето работно време за провеждане на обучението.

* Също е възможно да проведем обученията присъствено на място при вас! Моля, свържете се с нас.


КАК ПРИКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО
- След като преминете праз целия учебен материал, трябва да се явите на ОНЛАЙН финален изпит, който се провежда от Единния сертификационен център към Министерство на труда и социалната политика.
Всеки, който е присъствал на минимум 80% от часовете, има право да се яви на изпит.
Важно! Всеки обучаем може да се яви на изпит не повече от два пъти.
- При успешно положен изпит ще получите Държавен Сертификат за придобито средно ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В ОБУЧЕНИЕТО

- За да се включите в безплатното обучение за придобиване на Средно ниво 3-4, трябва да заявите БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР през Агенция по Заетостта.

- Подробни стъпки как да заявите ваучер можете да откриете в меню Кандидатствай

За да се включите в Средно ниво, имате ДВА варианта:

Вариант 1. Да преминете първо Базово ниво, и след това да подадете Заявление за включване в Средно ниво. 

Вариант 2. Ако считате, че имате достатъчно компетентности и желаете да ПРЕСКОЧИТЕ Базовото ниво, за да се включите направо в Средно ниво: Трябва да решите Входящ тест за Средно ниво като получите не по-малко от 80% правилни отговори. В този случай - при попълването за Заявлението за ваучер, ще декларирате, че сте решили успешно Теста:

 

Входящ тест за средно ниво на Дигитална компетентност
КЪМ ВХОДЯЩИЯ ТЕСТ


- След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Вас електронна поща, както и до нашата електронна поща. 

- След като получим Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение.

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85