Обучения за педагогическите специалисти, по наредба 12/01,09,2016 г.ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ  онлайн обучение за учителите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ    допълнителна информация за нашата дейност - лицензи, сертификати, успехиЗА НАС      kontakti s nasКОНТАКТИ

 

Уважаеми колеги - учители и педагози,

на тази учебна платформа ще намерите достъп до онлайн-частта на Вашите обучения.   Лицензирани сме към МОН

 • Влезте със своите потребителско име и парола. Ако не сте ги получили, или имате проблем с входа, моля свържете се с нас.
 • Когато сте вътре в курса, разгледайте приложените учебни материали. Ако имате публикувани тест, анкетна карта, задание, вики или задание за работа в група, по-конкретни указания към всяка от активностите ще намерите в самия курс.

Обученията се провеждат съгласно изискванията на МОН, и Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Разгледайте всички теми за обучения на учители.

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

тел. 0897 948 215,e-mail address

  Налични курсове

  Здравейте, и добре дошли в курса! Имаме амбицията в това обучение да Ви представим иновативни практики, които завладяват ума и интереса на най-малки ни ученици. Образователни игри, интересни подходи и още нещо!

  Радваме се, и ви благодарим, че се спряхте конкретно на тази тема! Кликнете върху Оранжевото заглавие на курса, за да се включите.

  Предлагаме на Вашето внимание програмата за справяне със стреса на работното място, и по време на родителските срещи. Без значение дали работите в детска градина, или в гимназия, Вие работите и с родителите на учениците. Знаем колко е трудно да се работи с родители, които имат склонност да проявяват агресия, игнориране или неуважение към Вашата работа и персона. В този курс вижте конкретните стъпки, които да предприемете като подготовка за провеждането на родителската среща. Предварителната подготовка гарантира по-малко неприятности, и повече отработени варианти за реакция. Всичко това води до намаляване на стреса по време на провеждането на самата родителска среща.

  understanding-communication-skills-at-schoolКурсът цели да Ви съдейства за:

  • Изграждане на ефективни комуникативни техники за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.
  • Формиране и насърчаване на култура на взаимоотношенията между и с учениците в класната стая и осигуряване на позитивен психоклимат.
  • Създаване и поддържане на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с родители, колеги и ръководния екип на институцията.

  Обучението е одобрено от МОН, съгласно изискванията на Наредба 12/01.09.2016 г. Завършва с присъждането на 1 кредит за педагогическите специалисти. Вижте допълнителна информация: Курс по Наредба 12: Обучение за формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)

  inovativno-uchiliste-kurs-s-kreditПрограмата на обучението цели да запознае педагогическия специалист с някои иновативни методи за представяне на учебния материал. Цели да представи най-съвременните методи на преподаване; Да спомогне за повишаване на заинтересоваността у учениците, и по този начин - за намаляване на стреса на работното място.

  Повече информация относно как да се включите в курса, вижте ТУК: Иновативни подходи в организацията на обучението 

  Обучение за мултикултурна среда

  В съвременното общество мултикултурната класна стая вече може да се види във всяко училище. Затова е важно да се увеличи ефективността при обучение в мултикултурна среда. Много е важно да се наблегне на взаимопомощта между учениците: напредналите да "издърпват" изоставащите. Тук идва ролята на учителя в мултикултурната класна стая. От изключително значение е, учителя да предаде на учениците си толерантност, познание за различните етноси и култури, да "приглажда" различията. 

  Обучението е одобрено със Заповед на МОН, и отговаря на изискванията за присъждане на педагогически кредит!

  В този страхотен курс ще се запознаете с различни психологически подходи за разрешаване на конфликтни ситуации. Усетете причината, породила раздразнението у ученика, родителя, колегата - и постъпете така, че да спестите на всички участващи страни, излишните нерви. Като, в същото време, постигнете напредъл в отношенията си!

  Лектор: г-жа Огняна Байкова, магистър - психолог, с множество проведени обучения на различни групи служители, учители и професионалисти.

  Обучението завършва с 1 квалификационен кредит. За допълнителна информация за обучението, и за записване: Курс с квалификационен кредит: Управление на конфликти

  стресът и учителите: как да се преборим с него: обучениеОбучението включва видео материали, различни техники и методи за справяне със стреса. Предложения: музикална анти-стрес терапия, анти-стрес терапия чрез смях. Съвсем кратка теория. И ... един не-много стресиращ тест. Заповядайте!

  Курсът завършва с луксозен сертификат за всеки участник, който е покрил изискванията. Сертификатите дават 1 брой педагогически кредити, съгласно Наредба 12/01.09.2016 г. за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Вижте допълнителна информация за това как да се включите в обучението, тук: Обучение с педагогически кредит на тема: Справяне със стреса и конфликтите в училище

  работа с деца със специални образователни потребностиОбучителната програма за педагогически специалисти е съобразена с новостите и тенденциите в областта на приобщаващото образование. Предлаганата тема има за цел да повиши педагогическите, организационните, комуникативните и професионалните компетентности у учителите и да усъвършенства уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства. Програмата е предназначена за учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители за работа с деца и ученици с различни нарушения.

  Допълнителна информация за обучението Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици.

  обучение за учители на тема: дисциплина чрез сътрудничество, квалификационен кредит: 1 брой

  Методът дисциплина чрез сътрудничество показва на учителите как да работят ръка за ръка с учениците, с колегите си и с родителите. Чрез "сътрудничеството" като път към дисциплината, могат да се постигнат две неща: първо, класната стая става приятно място, където се преподава и учи; и второ, - учениците повишават самооценката си, което е важна предпоставка както за добро поведение, така и за академични постижения.

  По време на обучението ще коментираме добри практики, които използвате в хода на своята работа. Ще разгледаме интересни казуси, и възможни техни решения.

  Ще придобиете 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на Наредба 12. За допълнителна информация и записвания: Курс за учители: одобрена тема: Дисциплина чрез сътрудничество (16 часа, 1 квалификационен кредит)

  Курс учителят - лидер и професионалистВ този курс ще разгледаме ролята на учителя като лидер и професионалист в образователната институция.

  Ще разгледаме: как се формира и работи успешно един екип, конфликтите и стратегиите за тяхното разрешаване, Как да оценяваме своята и чуждата работа, без да допускаме най-честите грешки. 

  Направете си самооценка на силните и слаби страни и вижте в коя насока да работите. И - още!

  Курсът е интересен и полезен. За допълнителна информация: Обучение за учители с квалификационни кредити, тема Учителите като лидери и професионални ръководители

  Една от основните задачи на училищния лидер е да си изгради система на работа с подчинените, родителите и учениците, в която разпределението на ролите и функциите да е основано на добра информираност както по отношение на задълженията, така и по отношение на отговорностите на всеки един. Изкуството на училищния мениджър включва и умението да се владее, да изслушва внимателно събеседника си, да взема решения едва тогава, когато е събрал достатъчно данни и факти, да бъде безпристрастен и да управлява, като минимизира влиянието на емоцията в себе си. 

  По тази, и сродни на нея теми, ще поговорим в курса. Тук ще намерите и отлични съвети как да се справяте в конкретни училищни ситуации.

  Курсът завършва с присъждането на 1 педагогически кредит!

  Работата на учителя в днешно време не е лека. Сблъсквате се ежедневно с различните характери на поколенията. Децата с техните интереси, и с родителите - изнервени от натовареното си ежедневие. Разбираме Ви напълно, защото знаем, че да се работи с хора не е лесно! 

  Нека заедно в това обучение чрез ролеви игри, практически казуси и задачи, да подобрим своята комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически персонал, родители и ученици!

  Вижте как да се включите в курса. Завършва с придобиване на Сертификат и 1 педагогически кредит: Курс за учители по Наредба 12: Тренинг за Комуникативни Умения на Преподаватели

  В този курс ще обогатите своите познания за портфолиото като инструмент, който е полезен както за Вас, учителите, така и за Вашите ученици.

  Вижте практическо ръководство за съставянето му, и няколко примерни портфолиа на ученици и колеги-учители.

  В Практическата част на обучението, Вие ще започнете работа по своето лично портфолио.

  Курсът отговаря напълно на новите изисквания на Наредба 12/01.09.2016 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Завършва с издаване на сертификат с 1 педагогически кредит.

  Допълнителна информация за обучението: Портфолио за деца и учители

  проблеми с деца и тийнейджъри в училищеВ курса ще намерите полезни учебни материали, които ще Ви помогнат да се справитепо-лесно с трудните характери на ученици, родители, настойници. Обучението ще Ви помогне да идентифицирате правилно причините за проблемно поведение, и да работите по-успешно в полза на тяхното отстраняване. Допълнителна информация за обучението: Обучение за Превенция на проблемното поведение в училище

  Обучение за повишаване на мотивацията на учителитеТози страхотен курс е подходящ за всички колеги - педагози, възпитатели, директори. Ще Ви помогне да откриете своите силни страни, и ще Ви стимулира към усъвършенстване. Мотивационните обучения като това, много често сплотяват педагогическия колектив, и водят до увеличение на личностните и професионални постижения и успехи. За допълнителна информация: Обучение за Повишаване мотивацията за работа на учителите 

  course-power-point-school-teachersПрограмата на обучението цели да повиши квалификацията на педагогическите специалисти чрез усвояване на тънкостите при работата с Power Point. Софтуерът позволява изготвяне на интерактивни, занимателни и анимирани презентации, които задържат вниманието на учениците, и повишават заинтересоваността им към изучавания материал.

  Повече информация за това как да се включите в обучението, и да получите Сертификат с присъден педагогически кредит, моля вижте тук: Обучение на тема: Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

  обучение с педагогически кредити, подходящо за новопостъпили учителиПрограмата има за цел да подпомогне новопостъпили учители в прогимназиален и гимназиален етап в системата на образованието, с цел изпълнение на основни техни задължения от длъжностната характеристика на учителя и съгласно нормативните документи в образованието.

  Да изгради у всеки нов учител сигурност за реални знания и умения, да "Създаде" можеш и знаещ учител, да конкретизира фигурата на учителя като авторитета за всички деца и особено за тези с проблеми от всякакъв характер, да научи децата на мислене и креативност. Да доказва, че образованието не е мода, а инвестиция.

  Моля вижте допълнителна информация по темата, също как да се запишете, и да получите своя сертификат с присъден 1 педагогически кредит:  Обучение с 1 кредит: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

  prezi курс за учителиОбучението за работа с мултимедийният софтуер Prezi ще запознае участниците с по-съвременния вариант за създаване на интерактивни презентации, който е заместител на Power Point програмата. Препоръчваме употребата на мултимедийния софтуер Prezi. Благодарение на своя интерактивен интерфейс, Prezi позволява на своите потребители да представят своите презентации по различен, неповторим и запомнящ се начин.

  Курсът завършва с луксозен сертификат за всеки участник, който е покрил изискванията на курса. Сертификатите дават 1 брой педагогически кредити, съгласно Наредба 12/01.09.2016 г. за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Допълнителна информация за записване за курса с кредит, и за самото обучение:  Обучение за работа с мултимедиен софтуер Prezi за учители и педагогически кадри.

  Обучение за учители: как да се справим с професионалното прегаряне: 1 педагогически кредитПрограмата на обучението включва информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, изтощаване и изхабяване „Бърнаут“, запознаване с неговите симптоми, признаци, прояви, белези, ефекти, лечение и възстановяване.

  В курса ще разгледаме няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники за овладяване и справяне с проблема на професионалното прегаряне. Целим да обогатим знанията на преподавателите, свързани със стреса в ежедневието и личния им живот, да намалим стреса на работното място и превантивно да ги предпазим от "професионалното прегаряне". Повече информация за обучението за учители, директори и педагогически специалисти тук: Синдром на професионалното прегаряне – Burnout.

  Обучение на тема: Иновативни практики в образованиетоВсички напоследък говорят за "Иновации в образованието". Знаете ли какво всъщност представляват иновациите в сферата на образованието? Откъде ще дойдат те? Какви препятствия ще срещнат, преди да се внедрят в образователната ни система? 
  Ако можем да предложим на Вашето внимание едно определение за термина "Иновация": Това е идея, която е проработила успешно, и е повлияла върху работата и живота на доста хора.
  В курса ще се опрем на това определение, за да разгледаме с Вас иновации, които могат да свършат работа в образователния процес и такива, които не вършат работа, а ни губят времето (да, има и такива!).

  Вижте допълнително инфо: Обучение на тема Иновативни практики в образованието, с присъждане на 1 педагогически кредит


  Новини от сайта

  (Все още не са публикувани никакви новини)